ව්‍යාපාරිකයෙකු බැලිය යුතු පස් මහ බැලුම්


පස්මහ බැලුම් බැලිය යුත්තේ බුදුවන ආත්ම භවයේදි උපදින්නට පෙර බෝධිසත්ත්වයෙකු විසින් පමණක් නොවේ.

තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන ව්‍යාපාරිකයෙකු විසින් ද බැලිය යුතු පස් මහ බැලුම් තිබේ. මේ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීමට මේ සුදුසු කාලය ද සුදුසු දේශය ද යන්න ඒවා අතර ප්‍රධාන ය.

යුද්ධයක් පවතින වකවානුවක සමහර ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම සුදුසු ය. එවැනි වටපිටාවක අතිශයින් සාර්ථක වන ව්‍යාපාර තිබේ. මිනී පෙට්ටි සාප්පුවක් එවැන්නකට දිය හැකි ඉතාම අකාරුණික උදාහරණයකි. යුද්ධයක් පවතින විට සමහරක් ඒවා ආරම්භයට නුසුදුසු ය. සංචාරක කර්මාන්තයට අදාළ ව්‍යාපාරවලට එවැනි කලක මුහුණ දීමට සිදුවනු ඇත්තේ ලත් තැනම මිය යාමට ය.

ලංකාව වැනි තවමත් ඉතා සෙමින් දියුණු වෙමින් පවතින එහෙත් දියුණු නැති රටක සමහර ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීම ඉතාම සුදුසු ය. දිය හැකි එක් උදාහරණයක් නම් මිනිසුන් රට පටවන රැකියා ඒජන්සි ය. සමහර ඒවාට තවම කල් වැඩි ය. අති නවීන විශාල පොත් සාප්පුවක් තවමත් ආයෝජනයට අවශ්‍ය ප්‍රතිලාභය ලබා දීමේ සමත් නොවෙන ඉඩ වැඩි ය.

කාලය හා දේශය සුදුසු නම් ඊළගට අවධානය යොමුවිය යුත්තේ ඉදිරියේදී මේ තත්වයන් කවරාකාරයෙන් වෙනස් විය හැකි ද යන්න ය. හුලං හමනු ඇත්තේ කොයි අතට ද යන්නට ය. වත්මන පමණක් පදනම් කරගෙන වෙනස් වන ලෝකයක ව්‍යාපාරික තීරණ ගත නොහැකි ය. ව්‍යාපාරයේ උපකල්පිත ආයු කාලය තුළ සිදුවිය හැකි වෙනස්කම් කවරේද යන වග සැළකිල්ලට ගත යුතු ය. ඉදිරියේ ඇතිවිය හැකි තරග කරුවන් මෙන් ම තාක්ෂණයේ වෙනස්කම් ද සමාජ ආර්ථික වටපිටාවේ ඇතිවිය හැකි විචලනයන් ද ඊට අයත් ය.

ඒ සියල්ල වාසිදායක නම් ඊළගට සැළකිය යුතු වන්නේ ඒ සදහා හවුල් කර ගන්නේ කවුරුන් ද යන්න ය. ඒ පුද්ගලයින් විශ්වාසවන්ත විය යුතු අතර නිශ්චිත ව්‍යාපාරය පිළිබද ඇල්මක් ඇතිවූවන් විය යුතු ය. කණ්ඩායම් වැඩ කිරීමට කැමති එයින් තෘප්තියක් ලබන අය විය යුතු ය. ස්වාර්ථය ඕනෑම කෙනෙකු ලග තිබිය හැකි වුව ද එය ව්‍යාපාරයකට හවුල්වීමේ දී ඉතා වැදගත් සංඝටකයක් වුව ද “පටු ස්වාර්ථය“ (narrow self interest) වෙනුවට ඈත බලන “නුවණැති ස්වාර්ථකාමීත්වය“ (enlightened self interest) ඔවුන් තුළින් පල විය යුතු ය. ඊට අමතරව තමන්ට ඇති අඩුපාඩු ඔවුන් සමග සන්ධානයෙන් ඉක්මවිය හැකි විය යුතු ය.

පස්වෙනි සාධකය වන්නේ එය කුමන ස්ථානයක ස්ථානගත කළ යුතු ද යන්න ය. ඉලක්ක ගනුදෙනුකරුවන්ට ආසන්න ඔවුන්ට ලගා විය හැකි තැනක් වීම වැදගත් ය. ආර්ථික මර්මස්ථානයක් ආසන්නයේ වීමෙන් ප්‍රවාහන වියදම් ද කාලය ද ඉතිරිකර ගත හැකි ය. තමන්ගේ ව්‍යාපාරික ප්‍රස්තූතය හා ගැලපෙන වටපිටාවක් වීම ද අත්‍යවශ්‍ය ය. කුණු ගොඩක් ආසන්නයේ හෝටලයක් ඉදිකළ නොහැකි නිසා ය.