කොවිඩ් අනතුරු ඇඟවීමේ සන්නිවේදනයේ අවුල


See the source image

අලුත් අවුරුද්දේ සැමරීම් නිමාවත් සමග කෝවිඩ් මාරයා නැගී සිටියේ ය. මෙය මෙසේ ම සිදු වනු ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ අනතුරු ඇඟ වූ බව සැබෑ ය. ඒ නිසා ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන මෙන් ඔවුන් ඉල්ලා සිටි බව ද ඇත්ත ය.

එහෙත් ඒ අනතුරු ඇගවීම මිනිසුන් පිළිගත්තේ නැත. මෙය මිනිසුන්ගේ අමන කමක් ලෙස සලකා අපට මග හැරිය හැකි ද?

සැබෑවට සිදු වූයේ කුමක් දැයි තේරුම් ගැනීමට අප විමසිය යුත්තේ සන්නිවේදනයේ හෝඩිය ය.  

සන්නිවේදනය කරන්නේ වචන වලින් පමණක් නොවේ. ක්‍රියාවකින් ද සිදු වන්නේ සන්නිවේදනයකි. දෙවැන්න වක්‍ර ආකාරයකින් සිදු වුව ද ඒ දෙකින් වඩා ප්‍රබල වන්නේ දෙවැන්න ය. විශේෂයෙන් වචනයෙන් කියන සන්නිවේදනය හා ක්‍රියාවෙන් කරන සන්නිවේදනය අතර යම් පරස්පරයක් වේ ද මිනිසුන් විශ්වාසයෙන් යුතුව බාර ගන්නේ ක්‍රියාවෙන් කරන සන්නිවේදනය ය. හේතුව ඍජු ය. වචනයෙන් බොරු කිව හැකි ය. ක්‍රියාවෙන් බොරු කිරීම ඒ තරම් පහසු නැත. හොඳින් රඟ පාන්නට දන්නා කෙනෙකුට මිස අහු නොවන්නට ක්‍රියාවෙන් බොරු කිරීම අමාරු ය. කිසියම් තැනක සිදු වන පුංචි අතපසුවීමකින් වුව එය එලි වීමට නියමිත ය.

අනතුරු ඇඟවීම ප්‍රචාරය කළ මාධ්‍යය ම අවුරුදු උත්සව සංවිධානය කළෝ ය. රටේ මිනිසුන්ට ආදර්ශයක් දිය යුතු ව තිබූ බලධාරීහු ද සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක උපක්‍රම අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් ඒ උපදෙස් විහිළුවක් බවට පත් කළහ.

බස් වල හා දුම්රියේ පොල් පටවන ගානට පටවන ලද මිනිසුන්ට තව දුරටත් ඒකරාශී වීම් වලින් වැළකීමට දෙන ලද උපදෙස් අර්ථ විරහිත වූවේ ය. පාසල් විවෘත කිරිමට ගත් තීරණය අනතුරු ඇඟවීමේ සැර තව දුරටත් බාල කළේ ය.

සන්නිවේදනයේ වැදගත් ම පාඩම නම් යම් පණිවුඩයක් සාර්ථකව සන්නිවේදනයට එය හැම ආකාරයකින් ම එක ම අදහස එන සේ ප්‍රචාරය විය යුතු බව ය. පරස්පර සංඥා පණිවුඩයක් තුළ අන්තර්ගත නොවිය යුතු බව ය. සංඥා සංගත (coherent) විය යුතු බව ය.

කෝවිඩ් අනතුරු ඇගවීමේ පණිවුඩය සංගත නොවී ය. දැන්වත් සංගත පණිවුඩයක් යැවීමට සියලු බලධාරීන් එක් විය යුතු ය.

2 thoughts on “කොවිඩ් අනතුරු ඇඟවීමේ සන්නිවේදනයේ අවුල

  1. Shavindranath Fernando says:

    I can not agree with you more, I wrote a detailed response but did not post it and hence got deletaed I shall re sendit again later

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s