සංවාදය හා විසංවාදය – ඉගෙනීම හා ඉගෙනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම


සංවාදයක දී කටයුතු කරන ආකාරය අනුව මිනිසුන් කඳවුරු තුනකට බෙදිය හැකි ය.

පළමු පාර්ශවය වෙනස් අදහස් වලට විවෘත ය. දෙවැනි පාර්ශවය වෙනස් අදහස්වලට විවෘත නැති වුව ද තම මතයටම දැඩි ලෙස පක්ෂපාත වුව ද වෙනස් මතයන්ට ද එක්තරා ප්‍රමාණයකට සංවේදී ය. තුන්වෙනි පාර්ශවය වෙනස් අදහස්වලට ඇලජික් ය.

ඔබ කිසියම් කෙනෙකු සමග සන්නිවේදනයේ යෙදෙන්නේ නම් ඒ තැනැත්තා අයිති මේ තුනෙන් කුමන කඳවුරට දැයි දැන සන්නිවේදනයේ යෙදිය යුතු ය. එසේ නොකළොත් ඔබට සිදුවන්නේ අනවශ්‍ය ලෙස කාලය කා දැමීමට ය.

තෙවැනි පාර්ශවය සමග සන්නිවේදනයේ යෙදිය යුත්තේ ඔබ නොදකින පැත්තක් දැන ගැනීමට පමණ ය. ඔවුන් සමග දිගින් දිගට සන්නිවේදනයේ යෙදීමෙන් පලක් නැත. ඔවුන් වෙනස් කිරීමට නොහැකි ය. ඔවුන් සතුව ඉබි කට්ටක් වැනි විනිවිද යා නොහැකි ආරක්ෂක කටුවක් තිබේ.

දෙවැනි පාර්ශවය සමග සන්නිවේදනයේ යෙදෙන්නේ නම් ඔබ ඔහුගේ / ඇයගේ කෝණයෙන් සංවාදයට පිවිසීමට වග බලා ගත යුතු ය. ඔහුට හෝ ඇයට තම තීරණය වෙනස් කිරීමට හැකි ආකාරයට කරුණු සංඛ්‍යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඉබි කට්ටක් වැනි ආවරණයක් නැතත් ඔවුන් සතුව ඉතා කුඩා හිල් සහිත පෙරහනක් තිබේ. ඒ හිල්වලින් රිංගීමට හැක්කේ ඉතා සියුම් කරුණු හා තර්කවලට පමණ ය. ඒ සඳහා ඉඳිකටුවට නූලක් දමන කෙනෙකු සතු ඉවසීම තිබිය යුතු ය.

පළමු පාර්ශවය වෙනස් වීමට කැමති ය. විවෘත ය. එසේ වුව ද ඔවුන් සමජාතීය නොවේ. සමහරු එක මැදිහත් වීමකින් වෙනස් වන්නේ හැගීම් වලින් මෙහෙයවනු ලැබීමෙනි. සමහරු හැගීම්වලින් වෙනස් කළ නොහැකි ය. ඔවුන්ට තර්ක විතර්ක කරුණු සංඛ්‍යාෙල්ඛන ඉදිරිපත් කළ යුතු ය. ඔවුන් වෙනස් කළ හැක්කේ පියවරෙන් පියවර තාර්කිකව ය.

අන් අය ගැන දැන සිටියාට මදි ය. ඔබ ඔබ ගැන ද දැන සිටිය යුතු ය. ඔබ අයත්වන්නේ මින් කුමන කඳවුරකට ද?

ඔබ අයත් වන්නේ තෙවැනි පාර්ශවයට නම් ඔබ දැනටමත් දන්නා දේට වෙනස් යමක් කවදාවත් ඉගෙන ගන්නට ලැබෙන්නේ නැත. එක්කෝ ඔබ වෙනස් විය යුතු ය. නැතිනම් ඉන්නා තැන පල්වීමට හිත හදා ගත යුතු ය.

ඔබ අයත් වන්නේ දෙවැනි පාර්ශවයට නම් ඔබ ඉවසිලිමත් විය යුතු ය. යම් නව අදහසක් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමට ඉක්මන් නොවිය යුතු ය. නැතිනම් වන්නේ ඔබ සතුව ඇති පෙරහන ඉබි කටුවක් සේම ක්‍රියාත්මක වීම ය.

ඔබ අයත් වන්නේ පළමු පාර්ශවයට නම් ඔබ වෙනස් වන්නේ කරුණු සංඛ්‍යාලේඛන වලින් ද හැගීම් වලින් මෙහෙයවනු ලැබීමෙන් ද යන්න දැන ගෙන සිටිය යුතු ය. ඔබ සංවේදී හැගීම්වලට නම් ඔබව පහසුවෙන් මෙහෙයවීමට සෙසු අයට ඉඩ ලැබෙන බව දත යුතු ය. ඔබ වඩාත් කල්පනාකාරීව හා විවෘත මනසකින් තීරණවලට බසින්නේ නම් ඔබට අලුත් දෑ ඉගෙනීමටත් වැඩි දියුණු වීමටත් වැඩි ඉඩක් ඇත්තේ ය.

කතරගමට පමණක් නොව සංවාදයකට ද දැන ගියොත් හරි ය. නැතිනම් වන්නේ අතරමං වීමට ය.

One thought on “සංවාදය හා විසංවාදය – ඉගෙනීම හා ඉගෙනීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s