රාක්කයේ රැඳෙන උපාය මාර්ගික සැළැස්ම (Strategic Plan)


බොහෝ ආයතනවල උපායමාර්ගික සැළැස්ම හදන්නේ දින දර්ශනය අනුව ය. නව වසරක් ඇරඹුමට පෙර ය. උපාය මාර්ගික සැළැස්ම එසේ හදන්නට පුළුවන් එකක් ද?

අපේ වටපිටාව වෙනස් වන විට අපේ ආයතනයේ අභ්‍යන්තරය වෙනස් වන විට උපාය මාර්ගය වෙනස් කළ යුතු ය. අතීතයේ දී මෙන් නොව බාහිර පමණක් නොව අභ්‍යන්තර වෙනස්කම් ද සිදු වන්නේ වේගයෙනි. එවන් වටපිටාවක දින දර්ශනය අනුව හදන සැළැස්මක වටිනාකමක් තිබේ ද?

බොහෝ වාර්ෂික උපායමාර්ගික සැළැස්මවල් කාගේ හෝ සැළකිල්ලටවත් භාජනය නොවී රාක්කයක හැංගෙන්නේ මේ නිසා ය. දැක්මක් ඇති කළමනාකරුවන් සිය උපාය මාර්ගයන් වටපිටාවේ වෙන හැම වෙනසකටම අනුරූපවත් ආයතනයේ අභ්‍යන්තර වෙනස් කම් වලට අනුරූපවත් වෙනස් කරන්නේ ඒ නිසා ය. රාක්කයේ සැඟවී ඇති ලේඛනයට වඩා තමන්ගේ මනසේ ලියා ඇති සැළැස්ම හැම විටම එලිපහලියට ගෙන ඔවුන් විපරමේ යෙදෙන්නේ මේ නිසා ය.

රටේ සිදුවන දේශපාලන වෙනස්කම් වලට අනුරූපව ද ආණ්ඩුවේ අයවැය ලේඛනයෙන් නිවේදනය කරන ප්‍රතිපත්තිවලට අනුරූපව ද ලෝකයේ සිදුවන තාක්ෂණික වෙනස්කම් වලට අනුරූපව ද රටේ හෝ ලෝකයේ සිදුවන ස්වභාවික ව්‍යසනයන්ට අනුරූපව ද ලෝක බල තුලනයේ වෙනස්කම් වලට අනුරූපව ද උපාය මාර්ගයන් වෙනස් කළ යුතුව තිබේ.

ආයතනයේ සේවකයන්ගේ වෙනස් කම් ඇති වූ විටක පැරැන්නන් ඉවත්ව ගිය විට ආයතනයේ නව ප්‍රතිපත්ති අඳුන්වා දුන් විටක ආයතනයට නව වෙළඳ අවස්ථා විවෘත වූ විටක උපාය මාර්ග ද ඒ අනුව වෙනස් විය යුතුව තිබේ.

සමහරවිටක වෙනස්කමක් සිදු නොවූව ද පෙළගැසෙමින් තිබෙන බලවේග විසින් ඊළග මොහොතේ මුදා හැරීමට නියමිත අතිවිශාල බලය විසින් ඇති කිරීමට නියමිත වෙනස්කම් ගැන ද සැළකිළිමත් වීමට ඔවුන්ට සිදුව තිබේ.

වසර ආරම්භයේදී සකසනු ලබන උපාය මාර්ගික සැළැස්මකට එක යුගයක වටිනාකමක් තිබෙන්නට ඇත. ඒ ලෝකයත් රටත් ආයතනත් සෙමින් වෙනස් වුනු කාලයේ ය. තවදුරටත් එය එසේ නොවේ. ඒ නිසාම මේ ගැන නැවත සිතා බැලීම අවශ්‍ය ය.

ඉලක්ක නිෂ්චික ඉලක්කම් වලින් දැක්වූ විට ලස්සණ ය. ආකර්ෂණීය ය. එහෙත් ඒවාට ඇත්තේ සැරසිලි වටිනාකමක් පමණකි. ඒ ඉලක්කයන් සපුරා ගන්නේ උපායමාර්ගවල සාර්ථකත්වය නිසා ද නැත්නම් වෙනත් අහඹු සිද්ධීන් නිසා ද යන්න සොයා බලන කෙනෙක් නැත. සමහර විට වැඩ කර ඇත්තේ අකුරෙන් ලියා ඇති උපායමාර්ග නොවේ. ලියන්නට බැරි වූ උපාය මාර්ග ය.

හැම මොහොතකම විවරණය කරන උපාය මාර්ගයකින් නිෂ්චික ඉලක්කම්වලින් සමන්විත ඉලක්ක හදන්නට බැරි ය. එවැනි වෙනස් වන උපාය මාර්ග අකුරෙන් ලියා තබන්නට ද බැරි ය. එහෙත් අවසාන විශ්ලේෂණයේදී ආයතනය ගොඩ එන්නේ ඒවා නිසා ය.

ඒ නිසාම උපායමාර්ගික සැළැස්ම පිළිබඳව නව දෘෂ්ඨියකින් බැලිය යුතුව තිබේ. එය සකස් කර අවසන් කළ යුතු චාරිත්‍රයක් ලෙස නොව නිතිපතා විවරණය කළ යුතු අභ්‍යාසයක් ලෙස නැවත පිහිටවිය යුතු ය.

Advertisements

One thought on “රාක්කයේ රැඳෙන උපාය මාර්ගික සැළැස්ම (Strategic Plan)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s