හැම ලෙඩටම මුල යයි සිතන විවෘත ආර්ථිකය ඇත්තටම මොන වගේ ද?


වෙළඳ පොළක බඩුවල මිළ ගණන් තීරණය කරන්නේ කවු ද? ප්‍රශ්නයට නොහිතා උත්තර දුන්නොත් නම් වැඩි දෙනෙකු කියනු ඇත්තේ ඒ වෙළඳුන් බව ය. එහි ඇත්තේ අර්ධ සත්‍යයකි. වෙළඳුන් මිල නියම කළ ද පාරිභෝගිකයන් ඒ මිලට නොගන්නේ නම් වෙළඳුන්ට කළ හැකි එකම දෙය මිල සකස් කර නැවත ඉදිරිපත් කිරීම ය. මිල නැවත සකස් කිරීමට යෙදෙන තරගයේ දී වඩාත් අඩු මිලට ලබා ගැනීමේ ඉඩ පාරිභෝගිකයාට ලැබෙන්නේ ය.

පාරිභෝගිකයාට පවා අවසාන තීරණය ගැනීමේ හැකියාවක් නැත. යම් නිශ්පාදනයක් සම්බන්ධයෙන් ඔහු ගෙවන්නට සූදානම් මිලට එම නිෂ්පාදනය කළ නොහැකි නම් ඒ නිෂ්පාදනය කිරීමට නිෂ්පාදකයන් පෙළඹෙන්නේ නැත. එවිට සිදුවන එකම දෙය ඒවා වෙළඳපොළෙන් ගිලි හීම ය. නැති වීම ය.

මධ්‍යගත තැනකින් ගන්නා අතිශය කල්පනාකාරී තීරණයකට වඩා මේ නිෂ්පාදකයා/වෙළෙන්දා හා පාරිභෝගිකයා සමන්විත කණ්ඩායමේ සාමූහික විඥානයේ අහඹු තීරණය වඩාත් නිවැරදි වන්නේ ඒ නිසා ය. ඉතා බුද්ධිමත් විශේෂඥ මණ්ඩලයකින් හෙබි මිල කොමිසමකට වඩා වෙළඳ පොළ සාධාරණ වන්නේ ඒ නිසා ය.

මෙය මිනිසුන්ගේ වැටුප් සම්බන්ධයෙන් ද සත්‍ය ය.

යම් වැඩක ගෙවන වැටුප අඩු නම් මිනිසුන් ඊට ආකර්ෂණය වන්නේ නැත. එවිට කළ හැකි එකම දෙය ඒ සඳහා ගෙවන වැටුප වැඩි කිරීම ය. අනෙත් අතට යම් වැඩකට ගෙවන වැටුප වැඩි නම් වෙන්නේ බොහෝ දෙනෙක් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් වීම ය. එවිට වැටුප අඩු කිරීමට හාම්පුතාට හැකි වන්නේ ය.

මොනම වැටුප් කොමිසමකටත් වඩා හොඳට මේ නිසා වැටුප් සෑදිය හැක්කේ වෙළඳපොළට ය.

වෙළඳපොළේ මිළ ගණන් අනුව වැටුප් තීරණය වීමට ඉඩ ලැබේ නම් සාධාරණ වැටුප් හැමට ලැබෙනවා ඇත. එතකොට වැඩි වැටුප් ඉල්ලා උද්ඝෝෂණය කිරීමට අවශ්‍ය නැත. එවිට වැඩි වැටුප් අවශ්‍ය අයට එසේ වැඩි වැටුප් ගෙවන රැකියාවට හෝ රැකියා ස්ථානයකට හෝ එසේ ගෙවන වෙනත් රටකට මාරු විය හැකි ය.

වෙළඳ පොළ ක්‍රමය සාර්ථක වීමට කොන්දේසි කීපයක්ම තිබිය යුතු ය. හැමට තොරතුරු විවෘත විය යුතු ය. නිදහස් තීරණයන්ට අවකාශ තිබිය යුතු ය. නීතිය හා සාමය රැකෙන පරිසරයක් තිබිය යුතු ය. මාෆියා හා කප්පම් කල්ලිවලින් හා නීතිය අතට ගත් ආයතන වල අයුතු මැදිහත් වීම් වලින් තොර පරිසරයක් තිබිය යුතු ය. නීතිය හැමට සාධාරණ විය යුතු ය. වෙළඳ පොළ හැමට විවෘත විය යුතු ය.

අන්තර්ජාලය නිසා වෙනදා නොතිබූ පරිමාණයට තොරතුරු විවෘතව තිබේ. එසේ වුව ද මුදල් හා භාෂාව යන සාධක නිසා තවමත් ඊට ප්‍රවේශය ඇත්තේ ජනගහණයෙන් සුළු කොටසකට ය. ඉතිරි කොන්දේසි ගැන නම් ඇත්තේ බරපතළ ප්‍රශ්න ය.

ඉහත කොන්දේසි සම්පූර්ණ කරගත් රටවල් අනිත් රටවලට වඩා දියුණු වී තිබේ. අපටත් එසේ කිරීමට බැරි නැත. ආයතනවල ඵලදායිකත්වය වැඩි දියුණු වීමට ද මේ වෙළඳ පොළ කොන්දේසි තිබීම අවශ්‍ය ය. විශේෂයෙන් ලෝක වෙළඳපොළ සඳහා අප ඉලක්ක කරන්නේ නම් ඵලදායිකත්වය වැදගත් සාධකයක් වෙයි. ඊට හේතුව ඵලදායිකත්වය වැඩි අයට අපට වඩා අඩු මිලට භාණ්ඩ නිපදවිය හැකි නිසා තරගයෙන් අපට පරාජය හිමි වීම ය.

ගෝලීයකරණය වූ ලෝකයක කළමනාකරුවන් ආයතනයෙන් පිට ඇති පරිසරය සුදුසු ලෙස සකස් කිරීමේ වගකීම ද දැරිය යුත්තේ ඒ නිසා ය. වෙළඳ පොළ නිසි ලෙස වැඩ කරන විට හැම දෙනා ගොඩ ය. නැතිනම් ගොඩ යන්නේ වෙළද පොළට බලපෑම් කිරීමේ බලය ඇති ටික දෙනෙකු පමණකි.

One thought on “හැම ලෙඩටම මුල යයි සිතන විවෘත ආර්ථිකය ඇත්තටම මොන වගේ ද?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s