නායකයා සුපිරි මිනිසෙකු විය යුතු ද?


නායකයා සුපිරි මිනසෙකු විය යුතු ද

මේ පින්තූරය නිර්මාණය කළ තැනැත්තා පෙන්වා දෙන්නට යන්නේ නායකයෙකු ඕනෑම වැඩක් කර පෙන්වන්නට පුලුවන් කෙනෙකු විය යුතුය කියා ය. අපට සිතන හැටියට එසේ කළ හැක්කේ සුපර් මෑන් කෙනෙකුට පමණකි. නායකයෙකු වීම සඳහා සෑම කුසලතාවයක්ම තිබිය යුතු නම් අප බොහෝ දෙනෙකුට නායකයන් වන්නට බැරි ය.

නායකයෙකු කළ යුතු වන්නේ යම් වැඩක් වඩාත් හොඳින් කිරීමට හැකි තැනැත්තා හඳුනාගෙන ඒ වැඩය ඔහුට පැවරීම ය. එය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සම්පත් හා අධිකාරී බලය ඔහුට පැවරීම ය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙනත් පහසුකම් සැපයීම ය. ඒ වැඩය ඔහුට නිදහසේ කරගෙන යා හැකි පරිසරයක් සකස් කිරීම ය.

ඒ වෙනුවට ඔහු ඕනෑම වැඩක් මෙසේ කළ යුතු යැයි පෙන්වා දෙන්නට ගියොත් සිදුවන්නේ කුමක් ද?

මේ පින්තූරයේ කියවෙන කතාවෙන් සිදුවන්නේ හොඳට වඩා නපුරකි.

නායකයෙකු තම අනුගාමිකයන් සියල්ලට වඩා හැම කටයුත්තේම දක්ෂ විය යුතු යැයි කියන විට යම් අනුගාමිකයෙකු යම් වැඩක නායකයාට වඩා දක්ෂයෙකු වූ විට ඔහුව තර්ජනයක් ලෙස සැලකීම මෙයින් සිදුවන එක් අතුරු අන්තරාවකි.

යම් අංශයක තමන්ට වඩා දක්ෂයෙකු සිටිය හැකිය යන අස්ථානය ගත් විට නායකයාට පමණක් නොව අනුගාමිකයන්ට ද එය පහසුවකි. නැත්නම් අනුගාමිකයන්ට සිදුවන්නේ ද තම දක්ෂතාවයන් හෙලි නොදක්වා සගවා ගැනීමට ය.

කුසලතා සම්බන්ධයෙන් නැතත් චරිතය සම්බන්ධයෙන් නම් නායකයා ආදර්ශයක් විය යුතුය යන්න ගැන අපගේ විවාදයක් නැත. ඒ සම්බන්ධයෙන් නම් ඔහු/ඇය ගුරුහරුකම් ගත හැකි පහන් ටැඹක් ලෙස පෙනී සිටිය යුතු ය.

මේ සටහන සම්බන්ධයෙන් ඔබේ අදහස් දැන ගැනීමට කැමැත්තෙන් සිටිමි.

Advertisements

2 thoughts on “නායකයා සුපිරි මිනිසෙකු විය යුතු ද?

  1. නායකයාට හැම දෙයක්ම ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න උවමනා නෑ. නමුත් ඔබතුමා මේ කියල තියෙන විධියටම අදාල දේ ඉටුකරගත හැක්කේ කෙසේද කියන එක ගැන අවබෝධය අවශ්‍යයි. හැමදේම කරල පෙන්නන්න ගියොත් අමාරුවෙ වැටෙන්න ඉඩ වැඩියි.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s