මවන රටා හා කඩන රටා


යම් වැඩක් කිරීමේදී එය ගලා යන (නොකැඩෙන) රටාවකට, යම් ලතාවකට, කළ හැකි නම් ඒ වැඩය කිරීම පහසු ය. නැවත නැවතත් කිරීමට සිදුවන වැඩ සම්බන්ධයෙන් එවැනි රටාවක් ලතාවක් ගොඩ නගා ගැනීම ඒ නිසා වැදගත් ය.

ගලා යන රටාවක් ගොඩ නගා ගත හැක්කේ ඒ වැඩය කීප වාරයක් විවිධ ආකාරයෙන් කිරීමෙන් පසු ය. එවැනි රටාවකට හුරු වූ වැඩ සම්බන්ධයෙන් වැඩි දුර හිතන්නට අවශ්‍ය නැත. ඒවා අප අතින් කෙරෙන්නේ නිරායාසයෙන් ය.

එවැනි වැඩ රටා හිතන්නට වන අමතර කරදරයකින් අප නිදහස් කර දමයි.

එවැනි වැඩ කොතරම් අපට හුරුව ඇත් දැයි කිව හොත් සමහර විට රටාවේ වෙනසකින් ඇති කළ හැකි වාසිය පවා අපට නොපෙනී යන තරමට එය සාමාන්‍ය දෙයක් බවට පත්ව තිබෙන්නට පුලුවන. ඒ ඒවා ඒ තරමට අපේ සිරුර හා ඒ වනවිට බද්ධව ඇති නිසා ය.

අප කරන වැඩයට අදාළ ස්ථානය හෝ උපකරණයක් වෙනස් කළ විට තවදුරටත් අර රටාව අපට උදව්වට නොසිටියි. ඒ අලුත් ස්ථානය සහ අලුත් උපකරණය සම්බන්ධ නව රටාවක් අප ගොඩ නගා ගත යුතු නිසා ය.

උදාහරණයක් ලෙස කෙනෙක් භාවිතයට ගන්නා වාහනය මාරු කළ විට මේ අත්දැකීමට මුහුණ දීමට ඔහුට සිදු වේ. සමහරු මේ නිසාම කොතරම් ලෙඩ දුන්න ද වාහනය හෝ ස්ථානය මාරු කිරීමට කැමති නැත.

මේ ඇබ්බැහි වීම් හැම විටම හොද නැත. අප කලකදී ඒවායේ හිරකාරයින් බවට පත් වෙන බැවිනි.

හිර ගෙදර දිගු කාලයක් ජීවත් වූ කෙනෙකුට නිදහස ලැබීම නිසා ඔහුගේ ජීවිතය අර්බුදයකට යන කතාව රැගත් චිත්‍රපටියක් මම කලකට පෙර නැරඹුවෙමි. හිරගෙදරට පවා ඇබ්බැහි වූ විට එයින් නිදහස් වීම දඩුවමක් වීමට ඉඩ තිබෙන බව එයින් කියවේ. හිර ගෙදර සියල්ලක්ම චාරිත්‍ර ගත කර තිබුනේ ය. නිදහස් වූ පසු කළ යුත්තේ කුමක් දැයි සිතා ගැනීමට නොහැකි ය. කළ හැකි බොහෝ දේ තිබේ. විකල්ප ගණනාවක් තිබීම සමහර විට අර්බුදයකට මුල ය. මක් නිසා ද යත් කල්පනා කිරීමට දැන් සිදුවන බැවිනි.

දිගු කාලයක් පුරා සූදානම් වූ විභාගයක් අවසානයේදී ද ජීවිතය කාලය පුරා කළ රැකියාවෙන් විශ්‍රාම ගත් විට ද මිනිසුන් මුහුණ දෙන්නේ මේ අර්බුදයට ය.

ගලා යන රටාවකින් වැඩ ගන්නට උත්සුක වන තරමට වරින් වර රටාවෙන් බැහැර වීමට තැත් කිරීමෙන් ද මේ ගැලියෙන් නිදහස් වීමේ හැකියාව අප සාදා ගත යුතු ය. ඇබ්බැහි වන්නේ දුම්පානයට හා මත්ද්‍රව්‍ය වලට පමණක් නොවේ. වැඩවලට ද වැඩ රටාවලට ද ඇබ්බැහි විය හැකි ය.

කළමනාකරුවන් මේ රටාව කැඩීමට අනුබල දිය යුතු ය. රටාව නැවත ප්‍රතිසංවිධානය කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි වරින් වර විපරම් කළ බැලිය යුතු ය.

මිනිසුන් හා ආයතනය තුළ ගලා යන රටා ඇතිකිරීමේත් ඒ රටාම නැවත නැවත විවරණය කරමින් කඩා බිද දමමින් අලුත් රටා ඇතිකිරීමේත් වගකීම ඇත්තේ ඔවුන්ට ය. කළමනාකරුවන්ට ය.

අප නිර්මාණශීලී මිනිසුන් ලෙස හදුනාගන්නේ රටා මැවීමේත් රටා කැඩීමේත් නව රටා මැවීමේත් එක සේ දක්ෂතාවයක් දක්වන අපේ සගයින්ව ය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s