ව්‍යාපාරිකයින් හා වැටුප් ශ්‍රමිකයින් අතර වෙනස කාල කළමනාකරණය ද?


කෙනෙකුගේ සාර්ථකත්වයේ රහස ඇත්තේ කාල කළමනාකරණයේ යැයි කීම වැරදි නැත.

බොහෝ දක්ෂ අය කාලය අපරීක්ෂා කාරීව භාවිතා කරද්දී එතරම් දක්ෂ නොවන මිනිසුන් කාලය පරීක්ෂාකාරීව යොදා ගෙන ඉහළට යන බව මිනිසුන්ගේ චරිත කතා විමසීමේදී පෙනී යයි.

අප සතු කාලය අප යොදා ගන්නේ කෙසේ ද යන්න අනුව අපට ලැබෙන ප්‍රතිඵල වෙනස් වේ. අප කරන්නට තෝරාගන්නා වැඩ, කල් දමන වැඩ, නොකර ඉන්නා වැඩ වශයෙන් වෙන් කර බැලුවොත් අප කාලය යොදා ගන්නේ කුමකට ද යන්න තෝරා බේරා ගත හැකි ය. උදු වපුරා මුං ගන්නට බැරි ය. ඒ නිසාම අප කාලය යොදාගන්නේ කුමකට ද ඒ නිසා ලැබෙන ප්‍රතිඵල ද භුක්ති විදිය යුතු ය.

විශේෂයෙන්ම බොහෝ දෙනෙක් ජිවත්වන විදිහට ජීවත්වීම මිසක වෙනත් එල්ලයක් නැති, ඒ නිසාම රැකියාවකට සුදුසුකමක් ලබා ගැනීමේ වැඩ පිළිවෙලක් මිස වෙනත් වැඩසටහනක් නැති, වර්ධනය පිළිබද ඉලක්ක නැති, පැතිරීමේ අරමුණක් නැති මිනිසුන්ගේ කාලය එල්ලයක් ඇති, වැඩ පිළිවෙලක් ඇති, ඉලක්ක ඇති, අරමුණක් ඇති මිනිසුන් විසින් අපූරුවට භාවිතා කරනු අපට දැකිය හැකි ය.

එල්ලයක් නැති නම් ඒ සදහා යන වැඩ පිළිවෙලක් නැතිනම් අනුන්ගේ ඉල්ලීමක් මත මිසක මිනිසුන් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නැත. ඒ නිසා එහෙම එල්ලයක් තියෙන අයට, එල්ලයක් නැති අය, තමන්ගේ එල්ලය වෙනුවෙන් භාවිතා කිරීමේ විශාල ඉඩක් තිබේ.

ව්‍යාපාරිකයන්ට තමන්ගේම එල්ලයක් ඇත. ව්‍යාපාරිකයින් ලග රැකියා කරන්නන්ට එහෙමට කියා එල්ලයක් නැත. ඒ නිසාම දිවිගෙවීමට යමක් ලැබෙන්නේ නම් එවැනි ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ වැඩ සටහනට ඔවුන් ඇතුළු වෙනවා ඇත.

ව්‍යාපාරිකයාට ලාභයත් අනෙකාට වැටුපත් ලැබෙන්නේ ඒ අනුව ය. ලාභයට නිශ්චය අගයක් නැති අතර ඒ නිසාම ඊට  සීමාවක් ද නැත. වැටුප එසේ නොවේ. එය නිශ්චය වන අතර ඊට සීමාවක් ද ඇත.

වැටුපට වැඩ කරන කෙනෙකු ලවා කරවා ගත හැකි වැඩ තමන් විසින් කරන්නට ව්‍යාපාරිකයින් උනන්දු වන්නේ නැත. ඔවුන් කරන්නේ අනුන් ලවා කරවා ගන්නට බැරි වැඩ පමණ ය. වැටුප් ශ්‍රමිකයිනට නැති වෙලාවක් ඔවුන්ට ඒ නිසා තිබේ.

දක්ෂ මිනිසුන් තෝරා ගැනීමටත් ඔවුන්ට නිසි බලතල ද සහිතව වැඩ පැවරීමටත් ඔවුන්ව බලා කියා ගැනීමත් කළ හැකි නම් තව බොහෝ දේට කාලය ඉතිරි වේ. මෙය තරමක අවදානම් සහිත වැඩකි. අපට අවශ්‍ය ආකාරයට වැඩ කර ගැනීමම අභියෝගයකි. බොහෝ දෙනෙකු මේ අභියෝගය බාර ගන්නේ නැත. වගකීම් පැවරීමට වඩා තමන්ම එම කාර්යය කිරීම පහසු යයි ඔවුහු සිතති. වගකීම් පැවරීමේ අවදානමක් ඇති බව සැබෑ ය. එහෙත් එයින් තොරව කාලය ඉතිරි කර ගත නොහැකි ය. එවිට සිදුවන්නේ පුංචි වැඩ කරමින් සිටීමට ය. පැය 24ම මදි යැයි මැසිවිලි නැගීමට ය.

වැඩ තෝරා බේරාගෙන කළ විට හා නිසි පරිදි වැඩ පැවරූවිට එතැන ඇත්තේ කාල කළමනාකරණයයි. සාර්ථක ව්‍යාපාරිකයෙකු වැටුප් ශ්‍රමිකයෙකුගෙන් වෙනස් වන්නේ ඒ අනුව ය.