පෝලිම් කළමනාකරණය


පෝලිමක් නැතිව වැඩක් කර ගන්නට හැකි නම් එය වඩාත් හොද ය. එහෙත් හදිසියේ හෝ ඇතිවන පෝලිමකින් තොරව සේවා සැළසීමට සැළසුම් කිරීම හැම විටම නොහැකි ය. ඒ සදහා දැරිය යුතු පිරිවැය ලැබෙන ප්‍රතිලාභයට වඩා සමහරවිට වැඩි විය හැකි ය. යම් පිරිවැයක් දරන්නේ නම් එය අවසානයේ පාරිභෝගිකයාට මාරුකිරිමට සිදුවන නිසාම ඒ පැත්තෙන් ද එය නුසුදුසු ය.

ඒ නිසාම ඇතිවිය හැකි පෝලිම් කළමනාකරණය කිරීමේ වගකීම ආයතනයන් විසින් බාර ගත යුතුව තිබේ. ඒ දැනුම අප සතුව තිබේ ද?

පෝලිමක ඉන්නා කෙනෙකුගේ අපේක්ෂා කීපයක් වෙයි. එකක් පැමිණි පිළිවෙලටවත් අවම වශයෙන් සේවය ලබා ගැනීමේ හැකියාව සහතික කර ඇතැයි යන්න ය. ඒ සදහා පරිගණකය යොදාගෙන නිකුත් කරන තුණ්ඩුවල උදව්ව ලබාගත් ආයතන ගණනාවක් ඇත. වඩාත් පෘතුළව එය දකින්නට ලැබෙන එක් තැනක් ටෙලිකොම් කාර්යාලයන් ය. ඒ නැතත් පැමිණි පිළිවෙලට අංකයක් දීම හා අංක අනුපිළිවෙලින් කැදවීමට ද වැඩි වියදමක් නැතිව කළ හැකි ය.

දෙවැන්න දිග පෝලිමක සිට ගෙන සිට අවසානයේ ලේඛනයක අඩුපාඩු ඇතැයි නැතිනම් ඡයා පිටපතක් අවශ්‍ය යැයි නැතිනම් වෙනත් ලියවිල්ලක් නැතැයි කියා අසන්නට ලැබීමෙන් නිදහස ය. ඒ සදහා පෝලිම වෙත පැමින පෝලිමේ සිටින්නන් සියලු ලියකියවිලිවලින් සම්පූර්ණ දැයි පරීක්ෂා කිරීමට ආයතනයේ කෙනෙකු කවුන්ටරයේ සේවය කරන කෙනෙකුට වඩා පහළ මට්ටමේ සේවකයෙකු වුව යෙදවීම අපහසු නැත. එයින් කවුන්ටරය ලගදී සිදුවන අනවශ්‍ය පමාවීම් ද වළක්වා ගත හැකි ය.

තෙවැන්න සූදානම් නැති කවුන්ටරයකින් මාරු කාසි සදහා නැගෙන අතොරක් නැති අඩ හැරයෙන් හා කාලපාලුවෙන් නිදහස ය. ඒ සදහා කළ යුත්තේ ප්‍රමාණවත් මාරු කාසි බැංකුවකින් ලබාගෙන තිබීම හා නියමිත මුදල මාරුවලින් සූදානම් කර ගනු පිණිස අවශ්‍ය තොරතුරු ප්‍රමාණවත් ලෙස ප්‍රදර්ශනය කර තැබීම ය.

සිව්වැන්න අවම වේලාවකින් සේවය සැළසිය හැකි ලෙස තාක්ෂණය හා කළමනාකරණය සකස් කිරීම මගින් කවුන්ටරය වෙත පැමිණෙන්නන් සම්බන්ධයෙන් ඉක්මනින් අදාළ කටයුතු කර පෝලිම ඉක්මණින් ඉදිරියට ඇදීයාමේ අපේක්ෂාව ය. එක් දත්තයක් ඉදිරිපත් කිරීම මගින් ඉතිරි දත්ත සියල්ල පරිගණක දර්ශනතලයක් මත ප්‍රක්ෂේපනය වන ඒ නිසා ම යම් අලුත් වෙනසක් සිදුව තිබේ දැයි පරීක්ෂා කිරීමෙන් සෑහිමකට පත්විය හැකි ලෙස සකස්ව ඇති ක්‍රමයක් ස්ථාප්තිත කිරිම ය. එවිට කළ යුතු වන්නේ අදාල වෙනස්කම් පමණක් සිදුකර ඉක්මණින් සේවය ලබා දීමට හැකි වීම ය.

පෝලිම් නැත්නම් හොද ය. පෝලිමක් ඇති තැනක වුව එය කලමනාකරණය කිරීමට සමත් වේ නම් එයත් හොද ය.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s