සමජාතීත්වය අභිබවන විෂමජාතිත්වය – කළමනාකරණය සිංහලෙන්


සමහරුන්ට අනුව කණ්ඩායමක් වඩා ශක්තිමත් වන්නේ එහි සාමාජිකයින් සමජාතීය වුවහොත් ය. ඊට හේතුව වශයෙන් බොහෝවිට දක්වන්නේ එකිනෙකා තේරුම්ගැනීම පහසු නිසා ඉතා ඉක්මණින් සම්මුතිවලට එළඹීමට ඊට පුලුවන් කම තිබීම ය. හේතුව සත්‍යය වුව ද එය ශක්තිමත් කණ්ඩායමක් හැදීමට ප්‍රමාණවත් කාරණයක් නොවේ.

කණ්ඩායමක විවිධත්වය තිබීම සමහර විට එය කණ්ඩායමක් ලෙස ගොනුවීම පමා කරලීමට හේතුවක් වන්නට පුලුවන. සම්මුති හා එකගතා ඇති කර ගැනීමට කල් ගත වන බැවිනි. එහෙත් පරිශ්‍රමයකින් පසු වුව ඇති කර ගන්නා සම්මුති වඩා ස්ථිරසාර වන්නට ඉඩ තිබේ. මක්නිසා ද යත් එවැනි කණ්ඩායමක් තුළ විවිධත්වය ඉවසීමට ද සම්මුති ඇති කර ගෙන තිබිය යුතු බැවිනි. ඒ නිසා නව අදහසක් නව සංකල්පයක් ඇතුළුකරගැනීමට ඒ තුළ සමජාතිය කණ්ඩායමකට වඩා වැඩි ඉඩක් තිබෙන බැවිනි.

කල් ගත වුව ද ලැබෙන ප්‍රතිඵලය වඩා ඵලදායක ද ස්ථිරසාර ද බැවිනි.

අනෙත් අතට කණ්ඩායමක විවිධත්වය කණ්ඩායමට විශාල පරාසයක වැඩ කර ගෙන යාමට උදව්වක් වෙයි.

ඊටත් අමතරව එක් සාමාජිකයෙකුගේ දුර්වලකමක් තවත් කෙනෙකුගේ ශක්තියෙන් යටපත් වන අතර මුලින් කී තැනැත්තා සතු වෙනත් ශක්තියක් පසුව කී තැනැත්තාගේ දුර්වලකමක්අභිබවනය කිරීමට හේතු භුත වෙයි.

මා කැමති මගේ කණ්ඩායම තුළ පිරිමින් පමණටම ගැහැණුන් ද සිටිනවා ටය. මේරුණු අත්දැකීම් ඇති අය තරමටම අලුත් අදහස් ඇති තරුණ ජවයකින් යුත් සමාජිකයින් ද සිටිනවාට ය. මගේ සිතුවිලි බෙදා හදා ගත හැකි අය තරමටම ඊට විරුද්ධ මත දරන්නන් ද සිටිනවාට ය. සිංහල අය පමණටම දෙමළ මුස්ලිම් අය පමණක් නොව අමතරව විදේශිකයන් ද සිටිනවාට ය.

ඒ සියල්ල වෙනස් විදිහට සිතන්නට වෙනස් ආකාරයට වැඩ කරන්නට වෙනස් මානයන් කණ්ඩායමට එකතු කරන්නට උදව්වන බැවිනි.

ඒ සියලු ආකාරයේ පාරිභෝගිකයින් මා සමග ගනුදෙනු කරන නිසාම ඔවුන් සමග යෙදෙන ඒ  ගනුදෙනුවේදී එය වඩාත් හොදින් කර ගැනීමට මගේ එම විෂමජාතීය කණ්ඩායම මට යොදා ගත හැකි බැවිනි.

3 thoughts on “සමජාතීත්වය අභිබවන විෂමජාතිත්වය – කළමනාකරණය සිංහලෙන්

  1. Thushara says:

    However, the leaders have to play an unbiased role and the members should value the diversity. If not a team with diversity will be more inefficient than a homogeneous team. I believe it is the case our country is suffering from.

  2. Thushara says:

    However, the leaders have to play an unbiased role and the members have to value the diversity. If not, a team with diversity would be more inefficient than a homogeneous team.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s