පහසුම හා වඩාත්ම ඵලදායී ආයතනික ඉගෙනීම – ඉගෙනීම ගැනත් උගනිමු


සමහර ආයතන ඉගෙනීමට බොහෝ කැමති ය. හැමවිටම නැවුම් වීම ඔවුන්ගේ අභිප්‍රායයි. මේ නිසාම ඔවුන් අධික වියදම් දරමින් පුහුණු වැඩසටහන්වලට සිය කළමනාකරුවන් යවති. එය ඉතා හොද දෙයක් බවට සැකයක් නැත. හැමවිටම අලුතින් යමක් ආයතනයට එකතු කරගැනීමට ඒ බොහෝ අවස්ථාවන් මග පාදන බැවිනි.

එහෙත් ඊට වඩා පහසු ලාභදායක ඵලදායී ක්‍රමයක් තිබේ. බොහෝ ආයතන මගහරින එම ක්‍රමය අන් සියල්ලට වඩා ප්‍රායෝගික ද වෙයි.

ඒ තමන්ගේ පහළ මට්ටමේ සේවකයින්ගෙන් හා තමන් ගනුදෙනු කරන අයගෙන් ඉගෙනීම ය.

බොහෝ කළමනාකරුවන් තම ආයතනය ඉහළට නංවනු සදහා තමන්ට කළ හැකි යයි හැගෙන තමන් කළ යුතු යැයි සිතන බොහෝ දේ දැනටමත් කර තිබේ.

ඔවුන්ට හසු නොවී තිබෙන කළ හැකි හා කළ යුතු දේ ගැන ඔවුන්ට ඔත්තු සැපයිය හැකි හොදම කොට්ඨාෂ දෙක අප විසින් කලින් සදහන් කළ පහළ මට්ටමේ සේවකයින්, පාරි‍භෝගිකයින් හා වෙනත් ගනුදෙනුකරුවන් ය.

කළමනාකරුවන් නිහතමානී නම් උගෙනීමට සූදානම් මේ දෙකොට්ඨාෂයෙන් බොහෝ දේ ඉගෙන ගත හැකිව තිබේ. එහෙත් බොහෝ කළමනාකරුවන් පුංචි මිනිසුන්ගෙන් ඉගෙනීමට කැමති නැත. එහෙම කැමති අය ද එය කෙසේ කරන්නේ දැයි දන්නේ නැත. සමහරුන්ට ඒ සදහා අවශ්‍ය සංයමය නැත.

දැනට බොහෝ ආයතන විසින් අමතක කර දමා තිබෙන මේ දැනුම් මූලාශ්‍රය භාවිතයට ගන්නේ නම් ඒ ආයතනවලට තව බොහෝ දුරක් වෙනත් ඉගෙනුමක් නැතිව වුව ද යා හැකි ය.

 

Advertisements

One thought on “පහසුම හා වඩාත්ම ඵලදායී ආයතනික ඉගෙනීම – ඉගෙනීම ගැනත් උගනිමු

  1. ලංකාවෙ මිනිස්සු ඉගෙනගන්නෙ අනික් කෙනාව කපන්න අනික් අය අතරෙ පොරක් වෙලා බැබලෙන්න…එහෙම නැතිව ඉගෙනගන්නෙ තමන්ට ඕනි නිසා නෙමෙ…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s