කළමනාකරණය සිංහලෙන් – ප්‍රමුඛතාවය හිමිවිය යුත්තේ වියදම් පාලනයට ද ආදායම් වර්ධනයට ද?


වියදම් පාලනය අප අතේ පවතින එකකි. ආදායම් වර්ධනයට වෙනත් අයගේ ද උදව් අවශ්‍ය ය. ඒ නිසාම කළමනාකරුවන් වැඩිදෙනෙක් වියදම් පාලනයට කැමැත්තක් දක්වති.

වියදම් පාලනයේදී තිබෙන්නේ නරක දෑ අයින් කිරීම ය. හොද දෑ එක් කිරීම නොවේ. නරක දෑ අයින් කිරීම හොද දෑ කිරීමට වඩා පහසු ය. ඒ නිසා ද අපි වඩාත් කැමති වියදම් පාලනයට ය.

විදුලිය අරපිරිමැස්ම, දුරකථන භාවිතය සීමාකිරීම, අතිකාල වැඩ අඩු කිරිම, පැරණි උපකරණම අලුත්වැඩියා කොට දිගින් දිගට භාවිතය, පැරණි ෆෝරම, පැරණි ලී බඩු, පැරණි ආම්පන්න භාවිතය මෙහිදී වැදගත් කොට සැළකේ. මේ හැම එකක් තුළම ආයතනය සදහා මුදල් ඉතිරි කිරීමේ ඉඩකඩ ඇති බව සැබෑය. එහෙත් ඒ සෑම එකක් තුළම ආදායම් ඉපදවීමට එරෙහි මෙන්ම වක්‍ර වියදම් පාලනයට එරෙහි බීජ ද තිබෙන්නට පුලුවන.

පැරණි පරිගණකයකට වඩා අලුත් පරිගණක විදුලිය පිරිමසිනවාට අමතරව බොහෝ වේගවත් ද වෙයි. පරණ ශීතකරණයකට වඩා අලුත් ශීතකරණ විදුලිය පිරිමසියි. විදුලිය අරපිරිමැස්ම සදහා අඩුකරන විදුලිබල්බ ගණන නිසා ආයතනයේ ප්‍රසන්නභාවයට අගතියක් ද මද ආලෝකය නිසා සේවකයින්ගේ අක්ෂි සෞඛ්‍යයට හානියක් ද සිදුවිය හැකි ය.

එයින් අදහස් කරන්නේ වියදම් පාලනය නොකළ යුතු බව නොවේ. ඒ සදහා කටයුතු කිරීමේ සම්ප්‍රයුක්ත ප්‍රතිඵලය ගැන සැළකිලිමත් විය යුතු බව ය.

ඒ නිසා වියදම් පාලනය කළ යුත්තේ එයින් ආදායමට අගතියක් නොවන ආකාරයට ය. ආදායම් වර්ධනය සදහා කරන කැප කිරීම වියදම් පාලනය වැදගත්කමින් අඩු දෙයක් බවට ද පත්කරවයි. ඒ නිසාම වැඩි අවධානයක් ඒ සදහා වෙන් කිරීම ආයතනයක දියුණුවට හේතු වෙයි.

වියදම් පාලනය ආරක්ෂිත උපක්‍රමයක් වන අතර ආදායම් වැඩි කිරීම ආක්‍රමණශීලි උපක්‍රමයකි. ආරක්ෂා වීම සදහා ඇති හොදම ක්‍රමය පහර දීම යයි යුද විශේෂඥයින් පවා කියන්නේ මේ නිසා විය යුතු ය.

ආදායම් වර්ධනය සදහා අප වඩාත් අවධාරණය යොමු කළේ බොහෝ කළමනාකරුවන් මෙහි ප්‍රතිපක්ෂය අවධාරණය කර තමන්ගේ ආයතන එකම තැන පල් කරවන නිසා ය. ඔවුන් නිරන්තරයෙන් ආරක්ෂාව පතා පහුබහිනා නිසා ය.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s