කළමනාකරුවෙකු ප්‍රමුඛත්වය දිය යුත්තේ කුමන වැඩවලට ද? කාට ද?


ප්‍රමුඛත්වය දිය යුත්තේ කුමන වැඩවලට ද යන්න අප වෙත ඇති සීමිත සම්පත් ප්‍රමාණය වෙන්කිරීමේ දී මෙන්ම අපේ කාලය කළමනාකරණය කිරීමේ දී අප මුහුණ දෙන ගැටලුවයි. හරි දේ කුමක් දැයි හදුනාගැනීමෙන් තොරව සිදුකළ හැකි කළමනාකරණයක් නැත.

ආයතනයක පාර්ශවකරුවන් ගණනාවකි. අපේ පාරිභෝගිකයින්, සේවාලාභීන් හා ගනුදෙනුකරුවන්, අපේ ආයතනයේ සේවය කරන්නන් සහ අපේ ආයතනයේ අයිතිකරුවන් ඒ අතර වෙති.

මේ පාර්ශවකරුවන් තුන් කට්ටුව අතරින් අපේ ප්‍රමුඛතාවය ලැබිය යුත්තේ කවරහු ද යන්න ප්‍රමුඛතා වැඩ හදුනාගැනීමේ දී තීරණාත්මක කරුණක් වෙයි.

සමහරු අයිතිකරුවන්ව ද සමහරු සේවාලාභීන්ව ද තෝරා ගෙන සේවකයින් අමතක කරති. තවත් සමහරු අයිතිකරුවන් ද සේවකයින් ද තෝරාගෙන සේවාලාභීන් නැතිනම් පාරිභෝගිකයින් අමතක කරති.

ලිප් ගල් තුනකින් එකක් අයින් කළ විට ලැබෙන්නේ මුට්ටියක් හට්ටියක් තැබිය නොහැකි ලිපකි. මෙසේ එක් කණ්ඩායමක් හෝ දෙකක් අයින් කළ විට ආයතනයට ලැබෙන්නේ ද එවැනිම කබල් ඉරණමකි.

ඒ නිසා මේ තෙපාර්ශවයටම අපේ අවධානය යොමුකළ යුතු ය. එහෙත් මෙයින් වඩාත්ම වැදගත් පාර්ශවය වන්නේ බොහෝවිට අපේ ආගන්තුකයින්වන පාරිභෝගික හා සේවාලාභි ජනතාව ය. මක්නිසා ද යත් ඔවුන් අප වෙත නොපැමිණෙන්නේ නම් ආයතනය බිද වැටෙන බැවිනි. ආගන්තුකයින් අපේම අය කර ගැනීම කළමනාකරුවන්හට ඇති අංක එකේ අභියෝගයයි.

ඔවුන් රජවරු යයි සමහර කළමනාකරුවන් විසින් හදුන්වනු ලබන්නේ ඒ නිසා ය. ඔටුන්න කළමනාකරුවන් හෝ ආයතනයේ අයිතිකරුවන් ලග තබා ගෙන පාරිභෝගිකයින් රජකරවන්නට යෑමෙන් කරන්නේ ඔවුන්ව ගොනාට ඇන්දවීම ය. එය ආයතනයේ දිගුකාලීන පැවැත්මට මෙන්ම ආයතනයේ වර්ධනයට ද හානිකර ය. ඒ නිසා ප්‍රමුඛත්වය දීමේ ගැටලුව දෙස පාරිභෝගික දැක්මක් සහිතව එහෙත් තුලනාත්මකව අනෙත් පාර්ශවකරුවන් ගැන සංවේදී වෙමින් ද බැලීම වැදගත් ය.

2 thoughts on “කළමනාකරුවෙකු ප්‍රමුඛත්වය දිය යුත්තේ කුමන වැඩවලට ද? කාට ද?

  1. මහේෂ්.ඩීගජය says:

    හරිම අගෙයි! ප්‍රයෝජනවත් ලිපි පෙලක්. දිගටම ලියන්න

  2. bohama istuti...wade digatama karagena yanna........suba pathanawa says:

    bohama istuti…wade digatama karagena yanna……..suba pathanawa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s